Tuyển dụng

MÔ TẢ Thực hiện công tác kế toán nội bộ, kế toán tổng hợp. Lập báo cáo thuế định kỳ theo quy định. Lập báo cáo tài chính, quyết toán … .

MÔ TẢ Theo dõi, quản lý và lưu trữ hệ thống sổ sách, hóa đơn – chứng từ kế toán, tài liệu và các báo cáo của phòng kế toán … .

MÔ TẢ Thực hiện xác minh chính danh (tích xanh) cho fanpage theo nhu cầu từng thời điểm. Thực hiện nhu cầu liên quan tới kỹ thuật nền tảng khác: … .

MÔ TẢ Tìm kiếm các creator trên nền tảng Tiktok. Nghiên cứu, đàm phán và thỏa thuận về quyền lợi và trách nhiệm của creator. Hoàn tất các thủ tục, … .

MÔ TẢ Nghiên cứu, tổng hợp và cập nhật thường xuyên các công cụ, kiến thức hỗ trợ phát triển nền tảng TikTok tốt nhất. Phối hợp với nội bộ … .

MÔ TẢ Thực hiện đối soát hàng ngày với ngân hàng, nhà cung cấp, đơn vị chấp nhận thanh toán Tổng hợp số liệu báo cáo đối soát hàng ngày, … .

MÔ TẢ Hỗ trợ thực hiện thiết kế các sản phẩm sáng tạo cho bộ phận Đào tạo của công ty. Hỗ trợ dựng video phục vụ nhu cầu đào … .

MÔ TẢ Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai các hoạt động PR và Marketing phục vụ việc xây dựng, quảng bá và phát triển hình ảnh, sản phẩm … .

MÔ TẢ Xây dựng các module mới cho cms ví điện tử trên nền PHP Phát triển các service tích hợp với các đối tác lớn như ngân hàng. Tham … .