Danh sách tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT NỀN TẢNG FACEBOOK
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Up to 15M
1
31/10/2022
KẾ TOÁN TỔNG HỢP (HCM)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
11M - 14M
1
15/10/2022
TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/10/2022
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (PHÒNG NETWORK BEATVN)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
12M - 15M
1
31/10/2022
PARTNER OPERATIONS SPECIALIST (TIKTOK)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
8M - 12M
2
31/10/2022
ĐÀO TẠO KỸ THUẬT (TIKTOK)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
10M - 15M
1
31/10/2022
CHUYÊN VIÊN ĐỐI SOÁT (TGTT)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa Thuận
1
30/10/2022
THỰC TẬP SINH THIẾT KẾ - DESIGNER INTERN
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thương lượng
1
10/10/2022
CHUYÊN VIÊN PR MARKETING
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
01
10/10/2022
PHP DEVELOPER
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
2
18/10/2022
CONTENT MARKETING
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
2
30/09/2022
SENIOR BRAND & COMMUNICATION
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/10/2022