Danh sách tuyển dụng

GIÁM SÁT HỆ THỐNG AN TOÀN THÔNG TIN (TIER 1)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
2
30/06/2022
BUSINESS DEVELOPMENT TEAMLEAD
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
2
30/06/2022
ACCOUNT PLANNER (HCM)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
2
16/06/2022
ACCOUNT MANAGER (HN/HCM)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
4
16/06/2022
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO (HN)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
10M - 15M
1
31/05/2022
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING (HN)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Up to 40M
1
16/06/2022
DIGITAL MARKETING
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa Thuận
2
24/06/2022
PROJECT MANAGER (HN)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/05/2022
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/05/2022
THỦ KHO
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/05/2022
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
: